Titan Paste – Yüksek Sıcaklık Montaj Pastası

Yüksek Sıcaklık Montaj Pastası , demir içermeyen metallerin yüksek basınçla dökümünün gerçekleştirilmesi için kullanılan ve katı yağlayıcı içeren özel bir pastadır. Akışkan kalıp ayırıcılar bazen erimiş metallerin kalıp yüzeyinden ayrılmasında yeterli olmayabilirler. Dolayısıyla bu gibi durumlarda sıcak kalıpların ve kalıp içinin ekstra yağlanması gerekebilir.

Yüksek Sıcaklık Montaj Pastası 50 °C’nin üzerindeki sıcaklıklarda depolanmamalıdır. Donmaya karsı korunmalıdır. Eğer düşük sıcaklıklarda depolanıyor ise kullanılmadan önce oda sıcaklığına gelene kadar ısınması beklenmelidir.

Performans Özellikleri
Yüksek sıcaklıklara dahi kalıptan rahatlıkla ayrılmayı sağlar.
Kalıba metalin yapışmasını engeller.
Sıvı kalıp ayırıcının iç kısımlardan ayrılmasında pozitif etki eder.
Kolayca uygulanabilir.

Kullanım Alanları
Montaj vidalarında güvenle kullanılır.
Mükemmel performans sağlar.

Raf Ömrü
Ürün orjinal ambalajında, açılmadan, kuru ortamda depolanması halinde 24 aydır.
50 °C’nin üzerindeki sıcaklıklarda depolanmamalıdır. Donmaya karsı korunmalıdır. Eğer düşük sıcaklıklarda depolanıyor ise kullanılmadan önce oda sıcaklığına gelene kadar ısınması beklenmelidir.